Flygsektionen

Ursäkta röran, vi bygger om

Om Flygseksjonen

Konglige flygeseksjonen er et ideelle kooperativø for studentør som studerør farkosteteknikø eller simulereteknikø & virituellø designø vi Kongligø Tekniskø Høgskulen. Flygeseksjonøns medlemmer kalløs flyjere og bärer tradisjonseenligtø B-frackø till ÄLLE festlihejder.

Flygeseksjonen føddes dän älftø sepembør niddonhunrehalvfjers og nie då hönen Ägdø steg nerø til borgegårdens nordversterligeste hørne og lad en eggø. Fra den gamlø skibsseksjinø kläggdes et ny flyvende fåvel.

Flygeseksjonensø färgø äre ”väckert mörkblåe” og dess ordesiffrø er T eftersomø T kommør eftre S i alfabetø. Hverje medlemmø berer seksjonsøsymboløn: Den bevingtø skrovø pa ryggen af sinø B-frackø og vise stoltø upp denø. 


Flygeseksjonensø färgø äre ”väckert mörkblåe” og dess ordesiffrø er T eftersomø T kommør eftre S i alfabetø. Hverje medlemmø berer seksjonsøsymboløn: Den bevingtø skrovø pa ryggen af sinø B-frackø og vise stoltø upp denø.