Management

Sorry, this page isn’t translated yet. I am working on it.

LedningsGruppen är Flygsektionens verkställande organ. Detta innebär att i LedningsGruppen sitter de poster som sköter verksamheterna på Flygsektionen. Medlemmarna i LedningsGruppen är Vice Ordförande, KBM, Lokalansvarig, Sture, Mottagningsansvarig, Info, Arma och SNO. Samtliga medlemmar väljs under sektionsmöte 3. LedningsGruppen har ingen bestämmelserätt men är operativt ansvarig.  Detta är LedningsGruppen för 2019:

VICE ORDFÖRANDE

Vice ordförande assisterar ordförande med ledningen av styrelsen och agerar ordförande när denne inte kan närvara. Utöver detta leder vice ordförande även ledningsgruppen och sammankallar till ledningsgruppens möten.

KLUBBMÄSTARE – KBM

Ansvarar för klubbmästeriets verksamhet, är ekonomiskt ansvariga samt lämnar verksamhetsberättelse för densamma. Klubbmästarna representerar också sektionen i klubbmästarrådet på kåren. Klubbmästarna nominerar ett Klubbmästeri, som ska vara klubbmästarna behjälpliga i arbetet med fredagspubarna och andra pubar. För övrigt skall klubbmästarna verka för fred på jorden, kärlek mellan sektionerna samt slopad skatt på öl. Klubbmästaren skall av sektionens medlemmar visas den allra största vördnad, se praxis.

Adam Wiberg, Emil Zeidlitz a.k.a. A-Z
kbm@t.kth.se

ARMA

“Head of Business Relation”, is the project manager for the Flight chapters business association. ARMA nominates the members of the Flight chapters business association and together they work to improve the chapter’s relationship with the business community.

Olle Svensson, Robert Jonsson
arma@t.kth.se

STURE

Is responsible for questions regarding students health and well being, and represent the chapter in councils at THS concerning student welfare. StURe has a confidentiality and can also help the members of the chapter with the contact to the student health service.

Frida Thörn
sture@t.kth.se

SNO

SNO, som utläses StudieNämndsOrdförande, är sektionens ansvarige i utbildningsfrågor. Denne är verksam i utbildningsrådet på THS och inom delfakulteten. SNO har även till uppgift att framföra Flygarnas åsikter på det kommande årets schema. SNO är ansvarig för att studiebevakning bedrivs.

Linn Mattson
sno@t.kth.se

INFORMATÖR – INFO 

Informatören har till uppgift att förse sektionens medlemmar med information om sådant som sektionens medlemmar kan finna intresse i. Informatören har även till uppgift att administrera seniormedlemmar och dylikt.

Hjalmar Tegnerud
info@t.kth.se

LOKALANSVARIG

Ansvarar, med assistans av Qurlinglandslaget, för sektionens alla lokaler. Denne lämnar verksamhetsberättelse för T-Centralen. Vice nominerar Qurlinglandslaget.

Adam Sandström
lokal@t.kth.se

 MOTTAGNINGSANSVARIGA

Ansvarar för mottagningen och jobbar tillsammans med resten av Pheuset samt Phaddrarna för att mottagningen blir lyckad.

JUBELGENERAL

Ansvarar för Jubileumsåret 2019. Nominerar jubelkommittén tillsammans med Jubelkassören. Tillsammans arbetar dem med de aktiviter som sker under jubileet.

Emelie Rosenberg jemelie.rosenberg@flygsektionen.se