FARMEN

FARMEN är Flygsektionens arbetsmarknadsenhet. Vi har kontakt med företag och är sektionens koppling till arbetslivet.

Att engagera sig i FARMEN innebär att man kontaktar företag samt planerar och genomför events tillsammans med representanter från företaget. Som du kan förstå är det här ett smart drag för din karriär då du får möjligheten att lära känna företag på ett djupare plan.

När företag rekryterar ingenjörer spelar sällan ansökandens betyg särskilt stor roll, istället gillar de när personen visat engagemang utanför studierna. FARMEN är ett väldigt bra exempel på ett sådant engagemang, framförallt eftersom att du, i person, har chansen att visa upp för företaget att du är engagerad och driven.

Organisationens ansvariga kallas för ARMA. Det finns även en vice ARMA som vi kallar för VARM. Dessa två roller väljs om varje år på sektionsmöte 3 och 4 under hösten och man sitter i ett år. FARMEN består även av mycket viktiga medlemmar som hjälper till med alla delar i organisationen.

Vi rekryterar medlemmar kontinuerligt med större satsningar i början av varje termin. Om du är intresserad av att vara med är bästa alternativet att skriva till oss på vår Facebooksida eller maila ARMA på arma@t.kth.se. Vi blir även glada om ni hugger tag i någon av oss på campus!

Talk show med Håkan Samuelsson 2017, Volvo Cars VD!