Ledningsgruppen

LedningsGruppen är Flygsektionens verkställande organ. Detta innebär att i LedningsGruppen sitter de poster som sköter verksamheterna på Flygsektionen. Medlemmarna i LedningsGruppen är Vice Ordförande, KBM, Lokalansvarig, Sture, Mottagningsansvarig, Info, Arma och SNO. Samtliga medlemmar väljs under sektionsmöte 3. LedningsGruppen har ingen bestämmelserätt men är operativt ansvarig.  Detta är LedningsGruppen för 2018:

 

VICE ORDFÖRANDE

Vice ordförande assisterar ordförande med ledningen av styrelsen och agerar ordförande när denne inte kan närvara. Utöver detta leder vice ordförande även ledningsgruppen och sammankallar till ledningsgruppens möten.

Stine Elisabeth Olsson
vice@t.kth.se

 

 

KLUBBMÄSTARE – KBM

Ansvarar för klubbmästeriets verksamhet, är ekonomiskt ansvariga samt lämnar verksamhetsberättelse för densamma. Klubbmästarna representerar också sektionen i klubbmästarrådet på kåren. Klubbmästarna nominerar ett Klubbmästeri, som ska vara klubbmästarna behjälpliga i arbetet med fredagspubarna och andra pubar. För övrigt skall klubbmästarna verka för fred på jorden, kärlek mellan sektionerna samt slopad skatt på öl. Klubbmästaren skall av sektionens medlemmar visas den allra största vördnad, se praxis.

Simon Sundström, Måns Brandt 
kbm@t.kth.se

 

ARMA

ARMA, Arbetsmarknadsansvarig, är ansvarig för näringslivsverksamheten som bedrivs på sektionen.
ARMA nominerar Flygsektionens Arbetsmarknadsenhet, FARMEN, och tillsammans arbetar de för att förbättra sektionens kontakt med näringslivet.

Soner Vergon, Pernilla Wikström
arma@t.kth.se

 

 

STURE

Ansvarar för studiesociala frågor på sektionen och representerar sektionen i råd på THS rörande studenternas studiesociala hälsa. StURe har tystnadsplikt och hjälper sektionens medlemmar med kontakt med studenthälsan.

Linn Mattsson
sture@t.kth.se

 

 

SNO

SNO, som utläses StudieNämndsOrdförande, är sektionens ansvarige i utbildningsfrågor. Denne är verksam i utbildningsrådet på THS och inom delfakulteten. SNO har även till uppgift att framföra Flygarnas åsikter på det kommande årets schema. SNO är ansvarig för att studiebevakning bedrivs.

Gustav Eriksson
sno@t.kth.se

 

 

 

INFORMATÖR – INFO 

Informatören har till uppgift att förse sektionens medlemmar med information om sådant som sektionens medlemmar kan finna intresse i. Informatören har även till uppgift att administrera seniormedlemmar och dylikt.

Filippa Larsson
info@t.kth.se

 

 

LOKALANSVARIG

Ansvarar, med assistans av Qurlinglandslaget, för sektionens alla lokaler. Denne lämnar verksamhetsberättelse för T-Centralen. Vice nominerar Qurlinglandslaget.

Victor Hanefors
lokal@t.kth.se

 

JUBELGENERAL

Ansvarar för Jubileumsåret 2019. Nominerar jubelkommittén tillsammans med Jubelkassören. Tillsammans arbetar dem med de aktiviter som sker under jubileet.

Emelie Rosenberg