Ledningsgruppen

LedningsGruppen är Flygsektionens verkställande organ. Detta innebär att i LedningsGruppen sitter de poster som sköter verksamheterna på Flygsektionen. Medlemmarna i LedningsGruppen är Vice Ordförande, KBM, Lokalansvarig, Sture, Mottagningsansvarig, Info, Arma och SNO. Samtliga medlemmar väljs under sektionsmöte 3. LedningsGruppen har ingen bestämmelserätt men är operativt ansvarig.  Detta är LedningsGruppen för 2019:K


KLUBBMÄSTARE – KBM

Ansvarar för klubbmästeriets verksamhet, är ekonomiskt ansvariga samt lämnar verksamhetsberättelse för densamma. Klubbmästarna representerar också sektionen i klubbmästarrådet på kåren. Klubbmästarna nominerar ett Klubbmästeri, som ska vara klubbmästarna behjälpliga i arbetet med fredagspubarna och andra pubar. För övrigt skall klubbmästarna verka för fred på jorden, kärlek mellan sektionerna samt slopad skatt på öl. Klubbmästaren skall av sektionens medlemmar visas den allra största vördnad, se praxis.

Adam Wiberg, Emil Zeidlitz a.k.a. A-Z
kbm@t.kth.se

 

ARMA

ARMA, Arbetsmarknadsansvarig, är ansvarig för näringslivsverksamheten som bedrivs på sektionen.
ARMA nominerar Flygsektionens Arbetsmarknadsenhet, FARMEN, och tillsammans arbetar de för att förbättra sektionens kontakt med näringslivet.

Olle Svensson, Robert Jonsson
arma@t.kth.se

STURE


Ansvarar för studiesociala frågor på sektionen och representerar sektionen i råd på THS rörande studenternas studiesociala hälsa. StURe har tystnadsplikt och hjälper sektionens medlemmar med kontakt med studenthälsan.

Frida Thörn
sture@t.kth.se

SNO

SNO, som utläses StudieNämndsOrdförande, är sektionens ansvarige i utbildningsfrågor. Denne är verksam i utbildningsrådet på THS och inom delfakulteten. SNO har även till uppgift att framföra Flygarnas åsikter på det kommande årets schema. SNO är ansvarig för att studiebevakning bedrivs.

Linn Mattson                                                                                                                                                                                                                                                                           sno@t.kth.se

INFORMATÖR – INFO 

Informatören har till uppgift att förse sektionens medlemmar med information om sådant som sektionens medlemmar kan finna intresse i. Informatören har även till uppgift att administrera seniormedlemmar och dylikt.

Hjalmar Tegnerud
info@t.kth.se

LOKALANSVARIG

Ansvarar, med assistans av Qurlinglandslaget, för sektionens alla lokaler. Denne lämnar verksamhetsberättelse för T-Centralen. Vice nominerar Qurlinglandslaget.

Adam Sandström
lokal@t.kth.se

JUBELGENERAL

Ansvarar för Jubileumsåret 2019. Nominerar jubelkommittén tillsammans med Jubelkassören. Tillsammans arbetar dem med de aktiviter som sker under jubileet.

Emelie Rosenberg

emelie.rosenberg@flygsektionen.se