Kontakta oss

Styrelsen

Styret@t.kth.se

Niklas Carlbaum
Ordförande
ordf@t.kth.se

Linnéa Sellerholm
Vice Ordförande
vice@t.kth.se

Patrik ter Vehn
Cash
cash@t.kth.se

LedningsGruppen

lg@t.kth.se

Rebecka Vestman
Arbetsmarknadsansvarig
arma@t.kth.se

Isak Lindwall
Hexmästare
hexmastare@t.kth.se

Valter Jonsson
Info
info@t.kth.se

Johan Ahnfalk & Ramin Dabiri
Klubbmästare
kbm@t.kth.se

William Kåhre
Lokalansvarig
lokal@t.kth.se

Frida Thörn
MASS (MasterAnsvarig StudentSamordnare)
mass@flygsektionen.se

Gabriel Kronberg
StURe
sture@t.kth.se

Celeste Holm
SNO
sno@t.kth.se

Edward Feigin
JMLNO
jmlno@t.kth.se